به یاد آشنایان آشنا باش، به پیمانی که بستی با وفا باش، که یاد تو همیشه خاطر ماست، تو هم هر جا که هستی یاد ما باش....
 

تازه فهمیدم قلب هیچ کس تو دنیا واسه من نمی تپه حتی قلب خودم چون اون هم برای تو می تپه . . ..

دسته ها : موبایل
سه شنبه پنجم 6 1387
X